Редакційна колегія


головний редактор
доктор геолого-мінералогічних наук професор В.Д.Євтєхов;

відповідальний секретар
кандидат геологічних наук С.В.Тіхлівець

члени редакційної колегії:
доктор геологічних наук професор В.І.Альохін,
доктор геологічних наук професор А.А.Березовський,
кандидат геологічних наук Е.О.Беспояско,
доктор фізико-математичних наук професор, член-кореспондент НАН України О.Б.Брик,
доктор геологічних наук професор Т.П.Волкова,
кандидат геологічних наук доцент Є.В.Євтєхов,
доктор геолого-мінералогічних наук професор,член-кореспондент НАН України Е.Я.Жовінський,
доктор геологічних наук Г.О.Кульчицька,
доктор хімічних наук О.М.Лавриненко,
доктор геолого-мінералогічних наук професор О.І.Матковський,
доктор геолого-мінералогічних наук професор Б.І.Пирогов,
доктор геологічних наук професор М.В.Рузіна,
доктор геолого-мінералогічних наук професор В.М.Трощенко,
доктор геологічних наук професор О.В.Чепіжко.

Коментарі