Контакти

Головний редактор:

доктор геолого-мінералогічних наук професор Євтєхов Валерій Дмитрович ;
E-mail:   evtekhov@gmail.com
Тел.   0672517016

Відповідальний секретар:

кандидат геологічних наук Тіхлівець Світлана Валеріївна
E-mail:   tikhlivets.svetlana@gmail.com
Тел.   0971905411


Адреса редакційної колегії: Криворізький національний університет.
37, вул. Пушкіна, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50002.
Editorial office address: Kryvyi Rih National University.
37, Pushkin st., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk oblast, Ukraine, 50002.

Телефон/факс: +(38) (056) 409-61-13.

Коментарі