Про вiсник

    У віснику опубліковані оригінальні матеріали з геології, мінералогії, металогенії регіонів, родовищ корисних копалин і вмісних геологічних утворень. Наведені дані можуть бути корисними для працівників наукових, навчальних і виробничих організацій, а також аспірантів і студентів геологічних, мінералогічних, геохімічних, гірничих, екологічних спеціальностей.
Бібліографія в кінці статей.

Вісник заснований як збірник наукових праць у січні 1999 р.
Виходить 2 рази на рік.
Засновник – Криворізький національний університет.
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 19154-7954ПР.
Вісник у якості збірника наукових праць визнаний фаховим виданням
постановою Президії ВАК України №2-05/9 (Вісник ВАК України, № 6, 2001 р.)
та наказом Міністерства освіти і науки України №455 від 15 квітня 2014 р.


Приймаються статті, написані українською, російською, англійською, німецькою, французькою мовами.

Коментарі