Геолого-мінералогічний вісник №1 (41)

ЗМІСТстор.
МІНЕРАЛОГІЯ. ПЕТРОГРАФІЯ. ГЕОХІМІЯ

Шепелюк М.О., Євтєхов В.Д., Демченко О.С., Прилепа Д.М., Паровенко О.І., Рижкович О.І. Варіативність вмісту заліза в складі гематитових кварцитів Лівобережних відвалів Південного гірничозбгачувального комбінату (Криворізький басейн). [завантажити]
5
Шабловский Я.О. Cимметрийные реакции в геохимии и технологической минералогии. [завантажити]
13
Прилепа Д.Н., Евтехов В.Д., Демченко О.С., Евтехов Е.В., Филенко В.В. Перераспределение гематита и кварца в продуктах измельчения маршаллитов Криворожского бассейна. [завантажити]
25
Пономаренко О.М., Самчук А.І., Вовк К.В., Заяць О.В., Швайка І.Д., Коваленко О.О., Гулько В.В. Хіміко-аналітичні особливості визначення вмісту рідкісноземельних елементів у складі гранітів методом мас-спектрометрії. [завантажити]
35
Стрельцов В.О., Євтєхов В.Д., Євтєхова А.В. Вріативність хімічного складу рибекіту криворізького басейну. [завантажити]
43

ГЕОЛОГІЯ. МІНЕРАГЕНІЯ

Сокур О.Н., Омельчук А.В. Карбонатные постройки шельфовых зон как критерий прогнозирования залежей и поисков углеводородного сырья. [завантажити]
54
Тузяк Я.М. Види геологічних границь у шаруватих породних системах та їх геотуристичний потенціал. [завантажити]
69

СТРАТИГРАФІЯ. ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

Коваленко В.А. Остракоды понта Южной Украины и их стратиграфическое значение. [завантажити]
80


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Солдатенко Є.В. Мінеральний склад прошарків бентоніту неопротерозойського осадового басейну Південно-Західної України. [завантажити]
92

Відомості про авторів. [завантажити]
97

До відома авторів. [завантажити]
99


Коментарі